Bu konuda çok fazla yanlış bilgi olduğu için bunun ele alınması gereken ...