Su Arıtma Nedir?

Kullanılmak istenen suyu daha kullanımlı ve kalitesini artırma ve aynı şekilde suda oluşan zararlı olan nesnelerin arınması işlemine denir. Endüstriyel ve evsel arıtma şeklinde 2’ye ayrılır. Su arıtımında ise kirli ve kireçli maddelerin bileşenlerini ayrıştırır. Bakteri, yosun, virüs, mantarlar, demir ve manganez gibi mineralleri ayrıştırma işlemi yapar. Suyun dezenfeksiyon işlemi gibidir.

Evsel su arıtma

Yaşadığımız şehrin şebeke sularında arıtılmış olarak içme suyu olarak istifade haline gelebilmesi için kullanılan cihazlara denilir. Daha da kullanımı artarak yaygınlaşmış olan evsel su arıtma cihazları maliyet konusunda da bütçeye göre uygun modelleri bulunmaktadır. Uluslararası araştırmalara göre evsel su arıtma cihazları her yıl yüzde 10 dan daha fazla artarak kullanılıyor. Bu ise keyfiyet ve kemiyet arasında ince bağlantı olduğunu göstermektedir. Nitelik, kapasite ve kalite bakımından birçok modeli vardır. Bunlardan bizim için önce kalite, kullanımı ve ücreti göz önünde olması gerekir.

Kalite;

 • Su arıtma cihazlarında ise filtreler, cihaz özellikleri ve gerekli sağlık kuruluşlarından alınan belgelerdir.
 • Filtreler; filtre işlemini sürdüren materyaldır. Cihazın içinde bulunan filtreler suyun temizler. Olmuş yada olması beklenen kokuyu giderir. Suyun tadını iyileştirir.
 • Cihaz özellikleri; bunlar ise cihazın filtre zamanı gösteren dijital gösterge, pompa, su kaçak sensörü, ph ve tds ölçüm aleti.
 • Belgeler; yerel ve uluslararası alanında belirli testler düzeyinde kazanılan ve sağlıklı olduğu ispatlanmış belgelerdir. NSF, İSO, TSE  vs

Kullanımı;

 • Su arıtma cihazlarını kullanılması gereken ise özneldir. Bunların su deposu, cihazların fiziki yapısı ve diğer dış etkenlerdir.

Ücreti;

 • İstenilen bütçeye göre yapılan alışveriş ile alınan hizmettir. Piyasa da 50 dolara evsel su arıtma cihazı bulunurken bu ise 500 dolara da bulunuyor. Bu ise kullanılan materyallara endekslidir.

Endüstriyel su arıtma

Su arıtma ile su yumuşatma kavramları farklı anlamdadır. İnsan sağlığına ve damak tadına müeyyen suların temini için bu arıtma sistemleri kullanılır. Endüstriyel alanlarda kullanılır.

Kimyasal endüstriyel arıtma

Yüksek kirlilik içeren atık suların arındırılması kimyasal yolla gerçekleşir. Kimyasal tesislerin yapımında arıtma cihazı yerine uygun çizim ile planı çizilir. Kuruluşların taşınmasında daha rahat montaj ve de-montaj yapılabilir. Su kirliliği endeksli olarak düşünülürse fiziksel ve biyolojik olarak baz alınabilir. Bu arıtma sistemlerinde yüksek KOİ değerine bakar isek; atık suyun indirgenmesi için dengeleme bölümüne yeteri kadar oksijen verilir.

 • Koagülasyon: Koagülant maddelerin uygun pH’da atık suya ilave edilmesi ile atık suyun bünyesindeki kolloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir.

 • Flokülasyon:  Kimya alanında kolloidlerin, kendiliğinden veya bir parlaklaştırıcı maddenin ilave edilmesi işlemidir.

 • Nötralizasyon: Bir maddenin nötr olması işlemine denir.

 • Çöktürme:  Tayin edilecek türü, çözünürlüğü düşük olan bir yapı haline dönüştürerek, çözelti fazından ayrılması işlemidir.

Bu işlemler gerçekleşerek arıtma işlemleri devam gerçekleşir. Kimyasal arıtma işletim yerlerinde tesisin uygun şekilde çalışmasını sağlayan önemli bir etkendir. Alanında yetki sahibi personellerin öncelikle ihtisaslaşması gerekir. Endüstriyel arıtmaların çamur miktarı yeterinden fazla olabilir. Bu sorunu çözmek için ise çamurun oluşma miktarına göre işlemler yapılır.

 • Tekstil fabrikalarında
 • Mezbahanelerde
 • Hastahanelerde
 • Galvaniz
 • Boya ve yağ fabrikaları
 • Petrokimya

vb. yerlerde istifade edilir.