İçme Suyu Arıtma Tarihine Bir Yolculuk Edelim?

Tüm yaşam formları için en önemli ve en gerekli şeyin su olduğunu ve onsuz yaşamın olamayacağını hepimiz biliyoruz. Su ayrıca dünya ekonomisinde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu neredeyse renksiz madde, dünya yüzeyinin %71’ini kaplar ve dünyanın hidrosferinin ana bileşenidir. Bununla birlikte, suda bulunan bazı kirletici maddeler ve diğer istenmeyen bileşenler olabilir. İnsanlar bu tür kirli suları içerek kolera gibi ciddi hastalıklara ve bu tür daha birçok hastalığa yakalanabilirler. Su kirliliği, doğal ekosistemi büyük ölçüde etkiler. Bu durumlarda suyun arıtılması ihtiyacı doğar. Burada, bu makalede, içme suyu arıtma geçmişi ile ilgili tüm bilgileri alacaksınız.

Su Kirliliğinin Nedenleri

Teknolojinin ilerlemesiyle, etrafımızdaki doğal ekosistem çöküyor. Modern teknoloji sadece fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çevremizi de yok ediyor, su kirliliği buna bir örnek. Su kirliliğinin birçok nedeni olmasına rağmen tarım, suyun bozulmasının önde gelen nedenidir. Rezervuarlar, nehirler ve denizler plastik atıklar, endüstrilerden gelen arıtılmamış kimyasal atıklar, petrol sızıntıları, böcek ilaçları ve böcek ilaçları ve diğer toksik maddelerle doludur. Su evrensel bir çözücüdür ve bu nedenle kolayca kirlenir.

Su Kirliliğinin Etkileri

Sağlık

Kirli su içmek tifo, çocuk felci, hepatit ve diğer yaşamı tehdit eden hastalıklara neden olan insan sağlığı için son derece felakettir. Ayrıca hayvan ve bitki sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Su kaynaklı hastalıklar, çoğunluğu çocuk olan 14000 ila 30000 kişinin ölümüne neden olmaktadır.
Ekosistem: Ekosistemler, çevredeki en küçük değişikliklere bile yanıt verir ve son derece hayati öneme sahiptir. Su kirliliği insan ekosistemi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
Su hayvanları: Su kirliliği nedeniyle deniz yaşamı da ciddi tehlike altındadır. Sucul yaşam için ciddi bir tehdit oluşturur ve bu nedenle besin zincirini bozar.

Su arıtma

Su kirliliğinin yaşam üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, suyu kullanmadan önce arıtma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Su arıtma, sudaki kirleticileri ve diğer toksik maddeleri uzaklaştırır veya en azından miktarını azaltır. Böylece su güvenle kullanılabilir.

Su Arıtma Geçmişi

2000 yıllarında, teknolojinin olmadığı en başından beri, insanlar hala suyu sadece kaynatarak su arıtmaya gerekli özeni gösteriyorlar. MÖ 1500’den sonra Mısırlılar suyun pıhtılaşma yöntemini keşfettiler. MÖ 500 civarında, Hipokrat suyun iyileştirici güçlerini öğrendi ve “Hipokrat Kılıfı” olarak adlandırılan ilk torba filtreyi icat etti. MÖ 300-200’de Roma ilk su kemerlerini inşa etti. Evsel uygulama için ilk su filtresi 1700’lü yıllarda uygulandı.

Atık su arıtımı - Vikipedi

İçme Suyu Arıtma

İçme suyu arıtımı genellikle ham sudan toksik maddelerin veya kimyasalların saflaştırılmasını içerir, böylece kısa veya uzun vadeli olumsuz ve olumsuz sağlık koşullarına neden olmadan güvenle kullanılabilir.

İlgili işlemler:

Suyun arıtılmasında yer alan işlemler, çökeltme ve filtrasyon, dezenfeksiyon ve pıhtılaşmayı içeren kimyasal işlemler ve yavaş kum filtrasyonu gibi bazı biyolojik işlemlerdir. Bunların bir kombinasyonu suyu arıtmak için kullanılır.

Pıhtılaşma:

Bu işlem, ham suya sülfat (alum) veya bir polimer gibi bileşiklerin eklenmesini içerir, bu da ince tanelerin daha büyük ve kalın topaklar halinde kümelenmesine neden olur, böylece sudan kolayca çıkarılabilirler.

Çökeltme:

Su arıtmanın bir sonraki adımında, su ve flok partikülleri bir çökeltme tankına taşınır. Sedimantasyon, asılı parçacıkları sudan çıkarmak için yerçekimi kullanan fiziksel bir su arıtma işlemidir.

Su - Vikipedi

Filtrasyon:

Suyu arıtma sürecindeki bir sonraki adım filtrasyondur. Tanktan su, safsızlıkları gidermek ve dezenfeksiyonun etkinliğini artırmak için tasarlanmış filtreden geçer.

Dezenfeksiyon:

Dağıtım sistemine girmeden önce su dezenfekte edilerek hastalığa neden olan mikroorganizmaların uzaklaştırılması sağlanır. Etkili dezenfektan özelliğinden dolayı bu işlemde klor kullanılmaktadır.

Çamur kurutma:

Filtrasyon ve çökeltme süreçleri ile sudan uzaklaştırılan ve toplanan katı partiküller artık kurutma lagünlerine aktarılmaktadır.

Florlama:

Su florlamasında, diş çürümesini azaltmak için florür iyonlarının sayısını ayarlamak için topluluk su kaynakları arıtılır. Florlu su, boşlukları önlemeye yardımcı olan belirli bir miktarda florür içerir.

pH düzeltmesi:

pH’ını korumak ve stabilize etmek için filtrelenmiş suya kireç eklenir, bu da dağıtım sistemlerinde ve müşterilerin sıhhi tesisatlarında korozyon olasılığını en aza indirir.
Su arıtmanın bu adımları yerden yere değişebilir. Evsel mülklere içme ve diğer kullanımlar için verilen suyun kaliteli olması için gerekli tedbirler alınır.